Участь у міжвузівській студентській науково-практичні конференції «Роль науки у розвитку суспільства»

      18 квітня 2019 року в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбулася 27-ма Міжвузівська  студентська науково-практична конференція «Роль науки у розвитку суспільства».

Тематичні напрямки роботи конференції

Секція 1. Природничих наук

Секція 2. Інформаційних наук

Секція 3. Соціально-гуманітарних наук

У роботі конференції взяли участь молоді науковці – слухачі підготовчих курсів для іноземних громадян вищих навчальних закладів України та зарубіжжя.

У ході роботи конференції було проведено пленарне засідання та організовано роботу тематичних секцій.

Від Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця в роботі конференції взяли участь слухачі підготовчого відділення для іноземних громадян 1 курсу 5-ї групи та виступили:

Масмар Мехді з пленарної доповіддю: «Аналіз глобальних проблем людства»

та з доповідями на відповідних секціях:

Ассіла Маруан «Вплив іонізуючого випромінювання на організм людини»

Буалу Віам «Інформаційні технології та безпека».

Науковий керівник – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри природоохоронних технологій, екології та безпеки життєдіяльності Безсонний Віталій Леонідович.