Концепції магістерських програм

Рекомендовано для студентів факультету міжнародних економічних відносин та факультету економіки і права
Мова викладання: українська, російська
Форми організації занять: лекції / лабораторні
Кафедра: Технології, екології та безпеки життєдіяльності
Викладачі: д.т.н., професор Логвінков С.М., к.т.н., ст. викладач Борисенко О.М.
Рекомендовано для студентів факультету міжнародних економічних відносин та факультету економіки і права
Мова викладання: українська, російська
Форми організації занять: лекції / лабораторні
Кафедра: Технології, екології та безпеки життєдіяльності
Викладачі: д.т.н., професор Логвінков С.М., к.с./г.н., доцент Івашура А.А., к.т.н., доцент Михайлова Є.О.
Рекомендовано для студентів факультету міжнародних економічних відносин та факультету економіки і права
Мова викладання: українська, російська
Форми організації занять: лекції / практичні
Кафедра: Технології, екології та безпеки життєдіяльності
Викладачі: к.т.н., доцент Михайлова Є.О., к.т.н., доцент Попенко Г.С., к.с./г.н., доцент Івашура А.А.
Рекомендовано для студентів факультету міжнародних економічних відносин та факультету економіки і права
Мова викладання: українська, російська
Форми організації занять: лекції / практичні
Кафедра: Технології, екології та безпеки життєдіяльності
Викладачі: к.с./г.н., доцент Івашура А.А.
Рекомендовано для студентів факультету міжнародних економічних відносин та факультету економіки і права
Мова викладання: українська, російська
Форми організації занять: лекції / практичні заняття
Кафедра: Технології, екології та безпеки життєдіяльності
Викладачі: к.е.н., професор Чубук В.В., к.т.н., доцент Попенко Г.С., к.с./г.н., доцент Івашура А.А.
Рекомендовано для студентів факультету міжнародних економічних відносин та факультету економіки і права
Мова викладання: українська, російська
Форми організації занять: лекції / семінари
Кафедра: Технології, екології та безпеки життєдіяльності
Викладачі: к.т.н., доцент Попенко Г.С., к.т.н., доцент Михайлова Є.О., к.т.н., доцент Протасенко О.Ф.